Formularz zgłoszeniowy


Zgłoś swój projekt do 26 września 2022 i zrealizuj go w formie sitodruku podczas festiwalu Trisity###5.

Jestem studentem

Podgląd projektu w formacie A4, 300dpi, jpg, maks. 10MB
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem i akceptuję jego treść. Przyjmuję, że przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne ze akceptacją zasad w nim zawartych.
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych pozyskanych podczas organizacji i realizacji Festiwalu (Trójmiejski Festiwal Sitodruku – Trisity###5) jest fundacja ~morze oraz Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (każdy z osobna); informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację „Morze” znajduje się trisity.art/rodo, a przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku znajduje się trisity.art/rodo Poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego do konkursu Uczestnik godzi się dobrowolnie na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Festiwalu, w tym na publikację informacji na swój temat podanych Organizatorowi w związku z udziałem w Festiwalu oraz swojego wizerunku w mediach tradycyjnych, elektronicznych i społecznościowych, na stronie internetowej Festiwalu oraz innych portalach internetowych, i materiałach marketingowych związanych z organizacją i promocją Festiwalu.
Wyrażam zgodę dodanie mnie do newslettera Fundacji ~morze i na przesyłanie informacji odnośnie kolejnych edycji Festiwalu Trisity oraz innych wydarzeń kulturalnych orgniazowanych przez fundację.