Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – informacja Fundacji „Morze”

Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz. UE L nr 119 s.1 – dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja „Morze” z siedzibą w Gdańsku, ul. Wojska Polskiego 56/7, 80-268 Gdańsk, KRS: 0000778604, NIP 5842782980.
  2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Administratorem danych na adres mailowy halo@morze.design
  3. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe procedowanie zgłoszenia danej osoby do uczestnictwa w Festiwalu. 
  4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a , b i f RODO bowiem przetwarzanie danych z Państwa zgodą jest niezbędne do rejestracji, rozpatrzenia zgłoszenia i udziału Państwa w Festiwalu oraz zapewnienia identyfikacji zgłaszającego i Uczestnika, a także ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Państwa dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp w celu zagwarantowania właściwego rozpatrzenia Państwa zgłoszenia, uczestnictwa i przebiegu, Festiwalu.
  6. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej zgody lub do czasu realizowania przez Fundację „Morze” z siedzibą w Gdańsku interesu prawnego w zakresie realizacji Festiwalu a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.
  7. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO. Administrator nie będzie podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa wpływały.